Abbekesdoel 7 & 8 Bleskensgraaf

Dit betreft een herontwikkeling van een voormalig bedrijfsbestemming en een voormalig agrarisch bestemming. Het bedrijf en de boerderij zijn gestopt met de bedrijfsactiviteiten en dus een mooie locatie en gelegenheid om opnieuw te ontwikkelen en woningbouw te realiseren.

Aankoop en start procedure: mei 2019
Ruimtelijke Onderbouwing: Van Den Heuvel

Landschappelijke inpassing: Lagendijk
Architect: Bikker Groot-Ammers

De woningmarkt heeft behoefte aan nieuwe onderkomens. Honderden woningen zijn er nodig om in de behoefte van Molenlanden te voorzien. Grote ontwikkelingsprojecten op gemeentelijk niveau laten op zich wachten.

Hierdoor zijn er kleinschalige projecten ontstaan om de Molenlanden te voorzien van de benodigde woningen.

Ook Meerkerk Bouwprojecten is een voorstander van nieuwbouw in de dorpen, “Samen met alle andere ondernemers die kleine projecten aanpakken leveren we toch een behoorlijke bijdrage”.

Er is behoefte aan herontwikkeling en een nieuwe toekomst. Hierdoor worden braakliggende terreinen of voormalige bedrijfslocaties omgetoverd tot woningen. Het zijn kansen om op een bijzondere locatie is de Alblasserwaard te wonen. Woningen die verschillende doelgroepen aanspreken van senioren woningen tot vrijstaande huizen.

Deze locatie is in 2019 aangekocht en in juni 2021 is er door de Gemeente Molenlanden groen licht gegeven voor het bouwen van 15 nieuwe woningen. Meerkerk Bouwprojecten gaat het plan verder uitwerken en uitzoeken hoe de plannen er verder uit gaan zien.

Aanzicht Bestaande Boerderij Abbekesdoel
Bouwbord Abbekesdoel 8 meerkerk bouwprojecten

Heeft u interesse in een nieuwbouwwoning op Abbekesdoel 7 & 8 Bleskensgraaf? Laat uw gegevens achter.

Inrichtingsschets landschappelijke inpassing abbekesdoel 7 8

Bovenstaand ziet u de inrichtingsschets zoals deze nu bedacht is.

Het betreft een voormalig agrarisch bedrijf welke niet meer voortgezet wordt. De oude bebouwing zal verdwijnen en de kavel langs de doorgaande weg zal geheel opnieuw ingericht worden.  Al compensatie zal een deel van de bebouwing worden gesloopt en terug gebracht worden als weiland. Dit om de contouren mooi aan te laten sluiten op het polderlandschap. Hierbij zal ook doorstromende wetering worden hersteld en de oeverlijn wordt gecorrigeerd.

De nieuwe inrichting zal voldoende ruimte bieden voor het manoeuvreren en parkeren van auto’s. De streekeigen beplanting zal waar mogelijk behouden blijven, maar waar mogelijk en waar nodig vooral worden versterkt door bijvoorbeeld een formele boerderijvoortuin, een hoogstam boomgaard, knotwilgen en/of een ligusterhaag. Het plan voorziet met dit alles in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering en versterking van het cultuurhistorische lint, waardoor het plan passend is voor de gemeente Molenlanden.

De initiatiefnemers realiseren zich gezien de ligging van het plangebied in het cultuurhistorische lint dat er regels gelden voor bouwstijl, maatvoering, positionering, kleurstelling, materiaalgebruik en landschappelijke inpassing voor de bebouwing en de erven. Het voornemen is dan ook om wat betreft de vormgeving aan te sluiten bij de omliggende bebouwing in de directe omgeving. Dit zal zich vertalen in een perceel met een twee-onder-een-kapper, een perceel met een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapper en een perceel met een boerderijvolume, een schuurvolume en schuurwoningen, waarbij de schuurvolumes een ondergeschikte uitstraling krijgen ten opzichte van de boerderijvolume (zie landschappelijk inpassingsplan). Dit laatste perceel zal als een boerderijensemble met boerenerf vormgegeven worden.

De plannen worden verder uitgewerkt en zullen na overleg en toetsing door de gemeente in behandeling worden genomen.  Dit om een mooi totaalplan te smeden, wat voldoet aan alle richtlijnen zodat het vergund kan worden.

Foto’s van bestaande situatie

Bedrijf

Meerkerk Bouwprojecten BV
Adriaan Meerkerk

Adres

Abbekedoel 8
2971 VA te Bleskensgraaf